محصولات

درهای گرد شکل
درهای مستطیل شکل
درهای بیضی شکل
درهای گرد شکل
درهای مستطیل شکل
درهای بیضی شکل
جعبه های اندود شده با آلمینیوم
جعبه های دوخته شده
تولید مخصوص
جعبه های اندود شده با آلمینیوم
جعبه های دوخته شده
تولید مخصوص

 

شرکت صنعتي و تجاري درب آسان بازشو سهامي خاص
AKÇEBURGAZ MEVKİİ ALKOP SANAYİ SİTESİ C 4 Blok No 21-22 34500 ESENYURT- ISTANBUL
پست الکترونيکي : info@kolaykapak.com
Copyright © 2003 درب آسان بازشو All rights reserved.