محصولات
درهای گرد شکل
بخشی از آن باز می شود
65
73
153
تولید مخصوص
 

کاملا" باز می شود
65
73
84
99
153
تولید مخصوص
 

 

NOTE: Up on request specific lid opening methods and diameers can be produced.

شرکت صنعتي و تجاري درب آسان بازشو سهامي خاص
AKÇEBURGAZ MEVKİİ ALKOP SANAYİ SİTESİ C 4 Blok No 21-22 34500 ESENYURT- ISTANBUL
پست الکترونيکي : info@kolaykapak.com
Copyright © 2003 درب آسان بازشو All rights reserved.